General Forsamling den 25.05.2019

Bendstrup Camping a.m.b.a.

Dato. 06.05.2019

Vedr.: General Forsamling den 25.05.2019.

Har nogle andelshavere forslag der skal behandles på G.F., modtager vi dem gerne
SENEST den 10.maj på : bendstrupcamping@gmail.com
Da de så kan komme med i indkaldelsen til G.F.
Så alle andelshavere kan se dem før G.F.

( i vedtægterne står der 8 dage før G.F.) men så kommer de ikke med ud sammen med indkaldelsen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.