Lidt om toiletter - Vaskeri - Pergolaen og Laden

 

Pkt. 8 - Toiletter - Vaskeri

 • Børns leg og unødig ophold i toiletbygningen og vaskeriet er forbudt.
 • Børn og unge under 16 år må ikke betjene maskinerne i vaskeriet. 
 • Vaskemaskinen har automatisk doseringsanlæ
 • Så der må ikke bruges egen sæbe i vaskemaskinerne. Dette er meget vigtigt for driften af vores
  rensningsanlæ
 • Klorholdige produkter, syre, flydende Ajax, Rodalon o.l. må under ingen omstændigheder anvendes
  i toiletspande eller i spildevandsbeholdere, det kan ødelægge vores rensningsanlæ

Klosetvædsker, samt tankrens kan købes her på pladsen.

 • Toiletbygningen vil uden for sæsonen være aflåst. Hver grund har fået udleveret 1 stk. nøgle.
 • Husk aflåsning efter brug. Bemærk at der er specielt børnetoilet, lær børnene at bruge dette. Lær
  dem at gøre rent efter sig.
 • Dette gælder også de voksne, samt gæster!

■    Toiletspande (kemiske toiletter), samt køkkenspildevand tømmes i en kumme bag toiletbygningen.
   Husk at skylle efter, både gulv, toiletspande, samt spildevandstanke.

■    Det er yderst vigtigt at der under ingen omstændigheder må henkastes BIND, TAMPAX, BLEER, OB,
ENGANGS VASKEKLUDE OG LIGNENDE I HVERKEN TOILETTER ELLER I KEMISKE TOILETTER.

Derudover heller ikke almindeligt toiletpapir i kemiske toiletter.

 • Det er meget vigtigt, at dette bliver overholdt, da det skader vores rensningsanlæ
 • Dette affald henvises til opsatte Madam poser, eller lukkede poser i kø

Pkt. 9 - Laden og pergolaen

■    Laden og pergolaen står til rådighed for campisterne.

■   Lejligheden kan lejes til brug ved fester. Husk man selv skal gøre rent efter lejen.
Henvendelse til kontoret på åbningstider (SE OPSLAG VED TOILETTER),

■    I følge lov om røgfri miljøer er røgforbud i laden og pergolaen til fester, bankospil, generalforsamling
og andre lignende sammenkomster.

Al rygning henstilles derfor udenfor

■    Husdyr er ikke tilladt i lejligheden og laden.